مهدی رودگر متولد 26/05/1351 تهران مسئولیت سبک تای کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی را از سال 1384 با مجوز از فدراسیون ورزشهای رزمی به عهده گرفته است

هدف سبک تای کیک بوکسینگ ارتقا علمی ورزش در کنار حفظ جایگاه وارزشهای انسانی میباشد

سوابق ورزشی:

 1. شروع ورزش سال ١٣٥٨ کاراته کان ذن ریو زیر نظر استاد آرین خو باشگاه بانک ملی
 2. شنا باشگاه بانک ملی از سال ١٣٦١
 3. کشتی تحت نظارت استاد _ضیا واستادارسلان-مرحوم علی آبادی -استاد معزی پور باشگاه

ایزد فردوسی و باشگاه سرباز

 1. کانگ فو توآ  تحت نظارت استادشهید عیسی پور سال ١٣٦٩ موفق به دریافت شالبند سبز

هفت خط کانگ فو توا

 1. بوکس تحت نظارت استاد آرامی
 2. جودو تحت نظارت استاد کیهان
 3. نایب رییس هیات فول کنتاکت آماتور ایران _سال ١٣٧٠
 4. مسئول کمیته استانها وشهرستانهای سبک فول کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای

رزمی١٣٧٨

 1. قهرمان مسابقات کشوری و عضو تیم ملی سال ١٣٧٩
 2. قهرمان مسابقات جهانی قبرس ٢٠٠١
 3. قهرمان مسابقات آسیائی قفقاز ٢٠٠٢
 4. قهرمان مسابقات بین المللی ٢٠٠٢ باکو
 5. نایب قهرمان مسابقات گرجستان 2002
 6. دبیر اجرائی مسابقات جهانی ٢٠٠٣ تهران
 7. دبیر اجرائی مسابقات جهانی ٢٠٠٥ همدان
 8. نماینده شورای فول کنتاکت فدراسیون جهانی كیك بوكسینگwfk
 9. مدیر باشگاه ورزشی ذوالفقار تهران (1383-1387)
 10.  از سال 1385 رییس سبك تای كیك بوكسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی
 11. مسئول كمیته مربیان تشكلهای فدراسیون ورزشهای رزمی
 12. عضو هیات برتر داوری مسابقات انتخابی تیم ملی فدراسیون ورزشهای رزمی
 13. مربی تیم ملی سال 2002
 14. سرمربی تیم ملی
 15. دبیر كمیته آموزش فدراسیون ورزشهای رزمی
 16. مسئول كمیته مربیان فدراسیون ورزشهای رزمی
 17. سرپرست داوران مسابقه انتخابی تیم ملی فدراسیون ورزشهای رزمی 1393
 18. کمربند مشکی دان هفت  از فدراسیون ورزشهای رزمی
 19. مرب وداور درجه یک بین المللی فدراسیون ورزشهای رزمی
 20. مربی درجه دو فدراسیون کاراته
 21. مربی درجه دو جوجیتسو فدراسیون ورزشهای رزمی

*** دورهای علمی:

 1. کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

 2-کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

3-کاردانی مدیریت روابط عمومی

4- دوره ویژه منابع انسانی (مختص مدیران ارشد - مدیریت صنعتی )

5- دوره بانکداری الکترونیک و امنیت شبکه اطلاعات

6- ارائه مقاله مدیریت پرداختهای الکترونیک در چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی مالی

7- ارائه مقاله تبلیغات مجازی و تاثیر آن بر نسل جوان

8- نقش رسانه در جذب اسپانسر برای ورزشهای رزمی

 1. دوره ویژه منابع انسانی مختص مدیران ارشد (مدیریت صنعتی )
 2. دوره بانکداری الکترونیک وامنیت اطلاعات شبکه
 3. ارائه مقاله مدیریت پرداختهای الکترونیک در چهارمین کنفرانس  بین المللی بازاریابی مالی
 4. ارائه مقاله درخصوص تبلیغات مجازی وتاثیر آن برنسل جوان
 5.  دوره برند و تبلیغات تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی