احکام دوره مربیگری - فنی و داوری بین المللی تای کیک بوکسینگ در استایل دیاکو اسپرت (سمی گرپلینگ ) تای کیک بوکسینگ - لوکیک با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان سال 2015 در استانهای تهران - گیلان - اردبیل - آذربایجان شرقی - لرستان - اصفهان - هرمزگان - خراسان رضوی برگزار گردید
 

استاد پهلوان نماینده چناران در استان خراسان رضوی

استاد پهلوان نماینده چناران در استان خراسان رضوی

استاد پهلوان نماینده چناران در استان خراسان رضوی