آنتوینه فاررس

سومین دوره مربیگری داوری و فنی بین المللی کیک بوکسینگ و سمی گرپلینگ

سومین دوره مربیگری داوری و فنی بین المللی کیک بوکسینگ و سمی گرپلینگ

سومین دوره فنی ، داوری و مربیگری ممتازو  با حضورآنتونیه فاررس مدرس بین المللی و رییس کمیته ترکیب هنرهای رزمی تایوان و رییس سازمان جهانی wfac.be  با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و دور گواهینامه های مربوطه از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی در ایران برگزار خواهد گردید 

بر همین اساس با هماهنگی استانها برای پیشبرد اهداف سبک و ارتقا سطح دانش فنی داوری و مربیگری در هشت استان با استقبال ورزشکاران و ثبت نام آنها در این دوره ها مقدمات برگزاری فراهم گردیده است